TERMENII ȘI CONDIȚIILE TERRA CREDIT IFN SA

Site web www.terracredit.ro

 

 

 

 1. Informatii generale:

 

TERRA Credit IFN S.A., cu sediul social in Sibiu, str General Magheru nr 33, camera 2, judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J32/699/2020 CUI 42637689, inregistrata in Registrul Special al BNR cu nr RS-PJR-33-110131/03.08, este o institutie financiara nebancara care desfasoara o activitate de creditare.

 Anterior utilizării prezentului site web deținut de către societatea TERRA CREDIT IFN S.A., vă rugăm citiți cu atenție termeni și condițiile de utilizare prevăzute în prezentul document, asumându-vă faptul că acceptarea acestora presupune înțelegerea tuturor condițiilor și a mecanismelor de utilizare a site-ului și implicit a modalități și proceduri de aplicare și contractare a unui credit.

 Utilizarea prezentului site (pagina) web presupune: (a) acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR), precum și potrivit legislației naționale specifice;  (c) alți termeni ți condiții care rezultă din prezentul document sau din alte acte încheiate între părți (Condiții Generale, Contract de credit ș.a.m.d.);

TERRA CREDIT IFN detine dreptul de proprietate asupra site-ului web  www.terracredit.ro  și este proprietar asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și de autor asupra conținutului acestuia, în condițile legii.

 Iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului web, a politicii de confidențialitate, a termenilor și condițiilor de utilizare, precum și a mecanismelor de funcționare fara nici o informare in prealabil. Informatiile prezentate pe site-ul terracredit.ro au caracter informativ si sunt considerate ca atare.

Astfel, îndemnăm toate persoanele interesate de prezentele termene și condiții să le verifice periodic, să le studieze cu meticulozitate și să decidă în consecință dacă urmează să utilizeze sau nu serviciile de creditare on-line puse la dispoziție de către TERRA CREDIT IFN. prin intermediul site-ului web  www.terracredit.ro  în sensul în care TERRA CREDIT IFN nu va fi răspunzător pentru nicio reclamație/ pretenție ulterioară acceptării termenelor și condițiilor.

 Pe toată perioada de utilizare a site-ului (paginii) web, consumatorul va avea în vedere Condițiile Generale precum și Condițiile contractului cadru de creditare și a Formularului Informații standard la nivel European ce pot fi parcurse oricând până la data încheierii contractului de credit, în secțiunea „Cum obțin un credit”.

 

 1. Preluarea datelor cu caracter personal:

 

Utilizarea prezentului site (pagina) web presupune: (a) acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR), precum și potrivit legislației naționale specifice;  (c) alți termeni ți condiții care rezultă din prezentul document sau din alte acte încheiate între părți (Condiții Generale, Contract de credit ș.a.m.d.);

 Documentele la care Beneficiarul are acces ca urmare a accesării site-ul (paginii) web www.terracredit.ro  vor fi utilizate strict doar în scopul informării și studierii lor de către Beneficiar, în scop necomercial. Pot fi descărcate doar în scop necomercial, fără a fi multiplicate, distribuite, comercializate ș.a.m.d.

Utilizarea site-ului www.terracredit.ro  reprezinta acordul  utilizatorului de a primi  stiri, promoti cu  servicii oferite de TERRA CREDIT IFN S.A.prin intermediul mesajelor text, a email-ului, a apelurilor telefonice.

 

 1. Crearea contului de client:

 

 TERRA CREDIT IFN. își rezervă dreptul de a limita accesul terților la produsele sale de creditare, precum și la serviciile conexe disponibile on-line, și de a șterge contul oricărui utilizator, în cazul justificat în care consideră că accesul pe site-ul web și existența contului ar putea prejudicia TERRA CREDIT IFN. sau un terț contractant ori partener al TERRA CREDIT IFN.

Produsele de creditare pentru care Beneficiarul optează vor fi furnizate de către TERRA CREDIT IFN prin intermediul site-ul (pagina) web  www.terracredit.ro , în calitate de prestator de servicii autorizat. Având în vedere specificul obiectului de activitate TERRA CREDIT IFN  societatea efectuează operațiuni de creditare a populației potrivit ofertei de servicii publicate.

 În calitate de prestator, TERRA CREDIT IFN. va răspunde tuturor reclamațiilor, in termen de 30 de zile de la receptionarea ei cu privire  la serviciile comercializate. În acest sens, pentru soluționarea cu celeritate a oricărei sesizări, vă solicităm respectuos să ne transmiteți o comunicare pe adresa suport @terracredit.ro   Formularea de sesizări prin alte mijloace decât prin e-mail nu garantează soluționarea cu celeritate a situației sesizate.

În ceea ce privește dreptul Beneficiarului, în calitatea sa de consumator, are dreptul de retragere/ renunțare, acesta va consulta prevederile O.U.G. nr. 50/ 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și prevederile O.U.G. 52/ 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile. Astfel, toate aceste condiții vor fi consultate de către Beneficiar inclusiv în modelul de contract de credit pus la dispoziție de către TERRA CREDIT IFN.

 

 1. Informati utile privind platiile:

 

Beneficiarul este de acord cu modalitatea de debitare automată a cardului bancar, ca modalitate de rambursare a creditului, precum și a costurilor asociate.

Beneficiarul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său către procesatorul de plăti partener al  TERRA CREDIT IFN, și că informațiile cu privire la cardul său sa fie verificate și validate de către  TERRA CREDIT IFN , autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacție simbolică, în valoare de 0,10 lei, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Beneficiar

         Beneficiarul autorizează expres și irevocabil  TERRA CREDIT IFN să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadență (valoarea totală plătibilă), precum și cu sumele reprezentând accesorii (dobânzi, penalități) și costurile percepute de terți datorate potrivit dispozițiilor contractuale, după caz.

 

 1. Beneficiar real

 

    Prin acceptarea termenilor si conditiilor, declari pe proprie raspundere ca esti beneficiar real al sumelor de bani obtinute, prin intermediul site-ului www.terracredit.ro și vă obligați să comunicați de îndată către TERRA CREDIT IFN orice modificare aparută cu privire la cele declarate.

 

 1. Obiectul contractului 

 

                                Terra Credit IFN SA acorda doua tipuri de credit:

 

                                6.1. Credit de consum

 

Creditul de consum se acorda in suma minima de 1.000 lei si maxim 18.000 lei, pe o perioada de la 3 luni pana la 36 de luni.

 

Exemplu de calcul reprezentativ:


Pentru un credit online în valoare de 1.000 de lei, acordat pe o perioada de 3 luni, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 1,677.14%, dobânda totală 582,61 lei, respectiv 9 lei/zi, iar total de plată 1.582,61 lei.


Pentru un credit online în valoare de 1.600 de lei, acordat pe o perioada de 6 luni, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 1.663,15%, dobânda totală 1.803,06 lei, respectiv 14,4 lei/zi, iar total de plată 3.403,06 lei.

 

În executarea contractului de credit, Creditorul va face toate eforturile și va depune toate diligențele, în mod rezonabil, pentru a ordona transferul sumei împrumutate din contul Creditorului în contul Împrumutatului (potrivit modalității de plată indicată de către Împrumutat conform contractului de credit). 

Prin excepție, Creditorul se poate prevala de un termen de plată mai larg, în următoarele condiții pe care Împrumutatul le înțelege și le acceptă fără rezerve:

 • în situația în care există indicii privind intenția Împrumutatului de a frauda condițiile, mijloacele și metodologiile de acordare a creditului, indicii despre care Creditorul a luat la cunoștință prin orice mijloace, iar verificarea unor astfel de situații necesită timp suplimentar;
 • în situația în care, potrivit procesului de identificare/ validare/ acceptare a cererii, verificarea contului bancar al Împrumutatului, potrivit prezentului contract, nu se poate realiza într-un termen care să permită Creditorului efectuarea plății în termenul asumat de către acesta, la rândul său;
 • în situația în care, potrivit procesului de identificare/ validare/ acceptare a cererii, verificarea situației personale financiare a Împrumutatului, în relație cu instituțiile statului, necesită o perioadă de timp suplimentară care nu este imputabilă Creditorului;
 • în situația în care, potrivit procesului de identificare/ validare/ acceptare a cererii, verificarea situației personale a Împrumutatului în relația cu alte instituții relevante, ori alte instituții sau organisme relevante, potrivit prezentului contract, nu se poate realiza într-un termen care să permită Creditorului efectuarea plății în termenul asumat de către acesta, la rândul său;
 • în situația în care, din cauze independente de voința Creditorului sau care nu au putut fi anticipate ori controlate în mod direct de către acesta, termenul de efectuare a plății nu poate fi onorat;
 • în situația în care termenul de plată asumat de către Creditor este afectat de o zi nelucrătoare, sărbătoare legală sau orice alte situații care presupun nefuncționarea sistemului bancar;
 • dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, în situația în care metodologia de lucru a Creditorului impune ipotezele indicate la pct. 2.3.1 - 2.3.6. din contractul de credit.

 

Pentru a înlătura orice dubiu, în situația în care termenele de plată aflate în sarcina Creditorului se decalează potrivit art. 2.3 din contract, Împrumutatului nu i se vor pretinde sume cu titlu de accesorii de niciun fel, pentru perioada calculată de la data încheierii contractului de credit și până în momentul ordonării plății din contul Creditorului în contul Împrumutatului reprezentând credit.

6.2. Linie de credit

 

Linia de credit se acorda in suma minima de 1000 lei si maxim 10.000 lei,  pe o perioada maxima de 12 luni. (cu scadenta la 35 zile, cu posibilitate de prelungire).

 

Exemplu de calcul reprezentativ:


Pentru o linie de credit online în valoare de 1.000 de lei, acordata pe o perioada de 12 luni, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 882.83%, dobânda totală 245 lei, respectiv 7 lei/zi, iar total de plată 1.245 lei.

Contractul se încheie pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, calculată de la data intrării în vigoare a Contractului, cu posibilitatea de prelungire automată, pe perioade succesive de 12 luni.

 • În conformitate cu Contractul, Creditorul acordă Împrumutatului, la cererea acestuia, posibilitatea de a efectua trageri din plafon, acesta din urmă angajându-se să ramburseze suma folosită din plafon și să plătească dobânzile, comisioanele și alte costuri prevăzute în Contract.
 • Acordarea liniei de credit nu constituie o ofertă de a face o tragere din plafon în sensul Codului Civil, ci poate fi acordată de către Creditor doar în condițiile prevăzute în prezentul Contract.
 • Creditul se pune la dispoziția ÎMPRUMUTATULUI, în contul bancar indicat de către acesta.

 

 1. Acordarea creditului

Creditorul va efectua plata creditului în contul curent indicat de Împrumutat, ulterior încheierii contractului la distanță privind serviciile financiare, în urma primirii de către Împrumutat  a mesajului de confirmare a semnării contractului.

 

 

 1. Conditii minime necesare pentru a aplica:
 •  vârsta minimă 22 ani, maxima 70 ani impliniti la terminarea creditului;
 •  cetăţenie română;
 •  venituri realizate în România (salariu, pensie sau indemnizatie crestere copil);
 •  venitul minim eligibil de minim 2700 ron.

 

 1. Acte necesare:

DOAR: 

 

 • cartea de identitate;
 • extras de cont.

 

 • în anumite cazuri se pot solicita documente suplimentare

 

 

 1. Costurile creditului

 

1. Dobânda

 • Împrumutatul datorează Creditorului dobânda aferentă creditului acordat începând cu data punerii la dispoziție a sumei respective în contul curent și până la data rambursării integrale a acesteia.
 • Dobânda se calculează la soldul creditului rămas de rambursat, se înregistrează zilnic în evidența operativă a creditorului, și se achită lunar de către Împrumutat la datele prevăzute în graficul anexat la prezentul contract.

Dobânda datorată se calculează cu formula: 

 

                                   Sold credit x Număr zile x Rata anuală a dobânzii

Dobânda Calculată = ------------------------------------------------------------

                                                         360 x 100

unde: Număr zile = numărul efectiv de zile existente între ultima scadență și scadența următoare.

 • Rata anuală a dobânzii este fixată pe întreaga durată de creditare, neputând fi modificată în sensul majorării de către Creditor
 • Dobânda anuală efectivă (DAE) reprezintă costul total al creditului, 

DAE se determină prin raportarea valorii sumei acordate cu titlu de credit la valoarea totală plătibilă de Împrumutat pentru creditul acordat în condiţiile contractului de credit.

Valoarea totală plătibilă de către Împrumutat la finalul perioadei de creditare se calculează ca sumă dintre valoarea totală a creditului contractat şi costul total al acestuia pentru Împrumutat (dobânda totală).

 

În caz de neplată la scadență a ratelor de credit, Împrumutatul este considerat de drept în întârziere conform art. 1079 alin. (2), pct. 2 din Codul Civil și va plăti o dobândă penalizatoare fixă, peste dobânda anuală curentă prevăzută în contractul de credit

Dobânda penalizatoare se aplică la datoria exigibilă (la principalul restant începând cu următoarea zi calendaristică după data scadenţei) și se calculează până la momentul rambursării creditului restant, cu formula:

Dobânda Penalizatoare = Sold credit (Principalul restant) x Rata zilnică a dobânzii penalizatoare

2.  Comisioane

Pentru creditul pus la dispoziţie NU se percepe comision de analiză, comision de administrare sau comision de rambursare anticipată parțială și totală.

 

 1. Rambursarea creditului

 

              Creditul și oricare din sumele accesorii acestuia se rambursează în moneda în care a  fost acordat.

              Linia de credit trebuie rambursată  la data scadenței, în moneda în care a fost acordată, până la achitarea integrală a tuturor sumelor datorate Creditorului, împreună cu orice sume, comisioane, dobândă penalizatoare rezultând din sau derivând din acordarea liniei de credit.

              Creditul va fi rambursat conform graficului anexat, care face parte integrantă din contractul de credit, conform art. 38 alin (11) din O.U.G. 50/2010.

Ordinea de rambursare a sumelor cuvenite Creditorului este următoarea: cheltuieli de recuperare/executare (taxe de timbru, taxe judiciare de timbru), penalități, dobânzi restante, rate restante, dobânzi curente și rate curente, funcție de serviciul datoriei aferent acestor sume.

Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit și a dobânzilor datorate scadente conduce la înregistrarea acestora în evidențele creditorului Terra Credit IFN SA în conturile contabile de „credite restante”, respectiv „dobânzi restante”. Pentru sumele reprezentând ”credit restant” Creditorul calculează și înregistrează „penalități” începând cu ziua scadenței (la închiderea zilei) și până la momentul plății integrale a creditului restant. Orice sumă încasată în contul creditorului se va opera conform datei de încasare de pe extrasul bancar, astfel că sumele depuse în contul creditorului după ora 1700 vor fi considerate sume încasate aferentei zilei următoare.

 

Modalități de rambursare a creditului: 

 

Debitarea automată a contului Împrumutatului:

 1. dacă Împrumutatul optează pentru acest tip de rambursare, va pune la dispoziția Creditorului extrasul de cont curent/lista cod IBAN din care să rezulte datele contului bancar și va autoriza expres și irevocabil Creditorul să debiteze contul său cu orice sume scadente conform prezentului contract, inclusiv suma împrumutată, dobânda aferentă creditului și dobânda penalizatoare;
 2. debitarea automată a contului curent al Împrumutatului se va face prin platforma de procesare plăți electronice mobilpay.ro deținută și operată de Netopia Financial Services SRL.

În numerar sau prin virament bancar a sumei datorate de către Împrumutat, în acel moment, în următoarele conturi curente ale Creditorului: 

 

Banca Transilvania                    RO30BTRLRONCRT0555709401

Garanti Bank                          RO59UGBI0000262025418RON

La detaliile plății, Împrumutatul trebuie să specifice: numele și prenumele, CNP și numărul contractului de credit.

 

Rambursarea anticipată

 

       Împrumutatul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg din prezentul contract de credit. Pentru a afla suma care trebuie rambursată anticipat, Împrumutatul poate accesa contul său personal deschis pe site-ul www.terracredit.ro, sau contactează un consultant Terra Credit IFN SA la nr. de telefon 0771732088 sau la adresa de e-mail suport@terracredit.ro.

 

       Imprumutatul are obligația să se asigure că în contul metodei de plată alese există suficiente fonduri pentru plata tuturor sumelor datorate în ziua scadenței, conform prezentului Contract.

 

Rambursarea dupa scadenta

 

In situația în care nu ati achitat suma datorată până la data scadentă si aveti nevoie de

ajutor nu ezitati sa ne contactati la nr de tel 0771208673 (departament juridic) sau la adresa de email juridic@terracredit.ro. Vom gasi solutii impreuna!

 

 

 1. Garantarea creditului

 

Toate obligaţiile Împrumutatului rezultate din Contractul de credit, precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea creditului, a dobânzilor, a dobânzii penalizatoare, precum şi a altor cheltuieli, a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită, după caz, sunt garantate cu gajul general asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare, precum şi asupra disponibilităţilor soldului creditor al conturilor Împrumutatului deschise la orice bancă de pe teritoriul României.

 

 

 1. Drepturi si obligatii

 

 • Drepturile și obligațiile Împrumutatului

 

 • Să fie informat corect, complet și precis asupra caracteristicilor produselor și serviciilor oferite de Creditor, astfel încât decizia pe care o va adopta în legătură cu aceasta să corespundă cât mai bine nevoilor sale;
 • Să primească, la cerere, gratuit, la încetarea contractului de credit, un înscris care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți decurgând din prezentul  contract de credit. Documentul va fi comunicat on-line la adresa de e-mail declarată de Împrumutat în prezentul contract;
 • Să ramburseze creditul, să plătească dobânda și alte costuri aferente către creditor la termenele din graficul de rambursare și/sau în condițiile prevăzute de prezentul contract;
 • Să beneficieze de un drept de retragere de 14 zile calendaristice de la data semnării prezentului contract;  Împrumutatul notifică Creditorul în scris pe adresa de e-mail suport@terracredit.ro în termen de 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract, din care să rezulte voința expresă și clară de a se retrage din contractul de credit. 

Împrumutatul are obligația să achite Creditorului, în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate și dobânzilor aferente acestora de la data la care creditul a fost acordat și până la data rambursării acestuia, potrivit art. 59 alin. (4) din O.U.G nr. 50/2010. 

 

 

 • Să respecte întocmai prevederile contractului de credit;
 • Să înștiințeze în scris Creditorul în maxim 5 (cinci) de zile calendaristice asupra oricăror modificări privind domiciliul, reşedinţa, locul său de muncă sau oricare dintre datele de contact indicate în preambulul Contractului de la data modificării/ schimbării locului de muncă și/sau a domiciliului;
 • Să înștiințeze creditorul în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția unor situații care-l pun în imposibilitatea de executare a obligațiilor ce decurg din prezentul contract (încetare surse de venit certe cu caracter de permanență, apariția situațiilor de forță majoră care nu puteau fi prevăzute și/sau înlăturate, etc.).
 • Să restituie creditorului cheltuielile efectuate în realizarea demersurilor legale de recuperare a creanţei sale: apeluri telefonice, taxe poștale, taxe și onorarii executor pentru declanșarea procedurii de executare silită), dobânzile si penalitățile neachitate la scadență. 
 • Să se adreseze Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu sediul în B-dul Aviatorilor 72, sector 1, București, e-mail: office@anpc.ro cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor.

 

 • Drepturile și obligațiile Creditorului: 

 

 • Să încaseze creditul, inclusiv dobândă, în cuantumul și la scadența prevăzute în prezentul contract de credit, cu prioritate față de alte datorii ale Împrumutatului, cu excepțiile prevăzute de lege;
 • Să încaseze o dobândă penalizatoare pentru sumele reprezentând credit restant, conform prevederilor contractului de credit;
 • Să ia toate măsurile pe care le va consideră necesare pentru recuperarea sumelor datorate de către Împrumutat;
 • Să prelucreze datele personale ale Împrumutatului în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR). În acest sens, prin semnarea contractului de credit, Împrumutatul autorizează Creditorul să prelucreze datele sale personale, inclusiv prin transmiterea acestora către entități de tipul Biroului de Credit, Agenția Națională de Administrare Fiscală, acționari, avocați, contabili, precum și orice alte entități implicate în procesul de recuperare;
 • Să debiteze conturile Împrumutatului cu oricare dintre obligațiile scadente rezultate din prezentul contract, cu prioritate față de alte datorii ale acestuia, fără nicio notificare prealabilă sau îndeplinirea altei formalități, cu excepțiile prevăzute de lege;
 • Să informeze Împrumutatul corect și transparent asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor oferite, precum și asupra drepturilor și obligațiilor ce îi revin, potrivit legii;
 • Creditorul poate să declare scadența anticipată a creditului și tuturor obligațiilor de plată ce decurg din contractul de credit și să procedeze la recuperarea creanțelor sale, inclusiv pe calea executării silite, dacă:

 

Împrumutatul înregistrează o întârziere la plata obligațiilor scadente de cel puțin 90 de zile consecutive restanță. În acest caz, Creditorul îi va comunica o notificare de scadență anticipată Împrumutatului pe adresa de e-mail declarată de acesta în contract. Dacă debitorul nu procedează la rambursarea soldului restant în 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării, termen redus și acceptat de consumator conform dispozițiilor prevăzute de art. 38 alin. (10), teza a II-a din O.U.G nr. 50/2010, modificată și completată prin O.U.G nr. 52/2016, prin semnarea prezentului contract, se va proceda la declanșarea executarii silite;

Intervine decesul Împrumutatului pe perioada derulării contractului de credit;

Împrumutatul nu respectă oricare din obligațiile asumate prin contract și/sau orice alte angajamente agreate de ambele părți;

Împrumutatul a prezentat Creditorului documente sau a furnizat informații incomplete și/sau false, precum și în cazul refuzului prezentării de documente și/sau informații, în scopul vădit de inducere în eroare;

 • Să solicite Împrumutatului documente din care să rezulte capacitatea de rambursare a obligațiilor ce rezultă din contractul de credit;
 • Să nu modifice prevederile contractului de credit, altfel decât prin intermediul unui act adițional și doar cu acordul Împrumutatului, cu excepția cazului în care modificările survin ca urmare a unei dispoziții legale aplicabile.

 

 1. Dispozitii finale:

 

Creditorul nu va fi considerat răspunzător pentru pierderi sau prejudicii de orice natură

suportate direct sau indirect de către Împrumutat ca urmare a neîndeplinirii obligației de a pune la dispoziția acestuia creditul, atunci când acesta a fost notificat de către Credititor cu privire la o criza de lichiditate care face imposibilă, în mod obiectiv, obținerea fondurilor necesare de pe piața financiară relevantă sau de la furnizorii relevanți.

 

Utilizarea prezentului site (pagina) web presupune: acceptarea termenilor și condițiilor Site web  www.terracredit.ro este  deținut de către societatea TERRA CREDIT IFN S.A.

 

Chat on WhatsApp

© 2024 TERRA Credit IFN. Toate drepturile rezervate